Giới thiệu Nội thất Nguyễn Kim - 7

Địa chỉ: 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Xưởng sản xuất: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Điện Thoại: 0945.20.39.93

Email: noithatnguyenkim7@gmail.com

Website: www.nguyenkim7.com